Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Bülten EkibiDr. Öğr. Üyesi Sevinç Koçak (Koordinatör)
Doç. Dr. Emel Tozlu Öztay
Doç. Dr. Zeynep Burcu Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Eyice Başev
Arş. Gör. Engincan Yıldız
Arş. Gör. Nevra Üçler
Arş. Gör. Niger Hacı