Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Dijital Tanıtım EkibiDr. Öğr. Üyesi Adem Ayten (Koordinatör)
Doç. Dr. Uğur Baloğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Zengin
Dr. Öğr. Üyesi İpek Gürkan
Arş. Gör. Hamza Uysal
Arş. Gör. Mehmet Kayın