Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Sosyal Medya EkibiDoç. Dr. Şebnem Gürsoy Ulusoy (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Çağla Kaya İlhan
Dr. Öğr. Üyesi Hande Ulusoy
Arş. Gör. Metehan Özırmak
Arş. Gör. Berika Akçay
Arş. Gör. Türkan Öykü Büyükçelikok (Web Sayfası Sorumlusu)