UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özge Turhan, Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökçek Akademik Bildirilerini Sundular

Dr. Öğr. Üyesi Özge Turhan, Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökçek Akademik Bildirilerini Sundular

17.05.2022 Sal 11:04

Dr. Öğr. Üyesi Özge Turhan, Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökçek ‘‘COVID-19 Pandemisinin İşletme Yönetimi Üzerindeki Etkisi’’ başlıklı çalışmaları ile Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılım sağladılar.

Dr. Öğr. Üyesi Özge Turhan, Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökçek Akademik Bildirilerini Sundular
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özge Turhan, Yönetim ve Bilişim
Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökçek, 13-
16 Mayıs 2022 tarihleri arasında, online (çevrimiçi) ve yüz yüze gerçekleştirilen 6.
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi’ne ‘‘COVID-19 Pandemisinin İşletme
Yönetimi Üzerindeki Etkisi’’ başlıklı çalışmaları ile katılım sağladılar.

Kongre web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.