UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Bülten Ekibi

Bülten Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Koçak (Koordinatör)
Doç. Dr. Emel Tozlu Öztay
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Eyice Başev
Arş. Gör. Engincan Yıldız
Arş. Gör. Nevra Üçler
Arş. Gör. Niger Hacı