UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Fakülte Yayın Kurulu

Fakülte Yayın Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Kamil Kaya (Dekan)

Asil Üyeler

Prof. Dr. Orhan İşcan
Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu

Yedek Üyeler

Doç. Dr. Sezer Cihan Kesken
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç