UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Muafiyet ve İntibak Komisyonu


İlgili Bölüm Başkanı  Komisyon Başkanı                
Doç. Dr. Ebru Nergiz Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Esad Yurtsever Komisyon Üyesi