UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Staj Komisyonu

Staj Komisyonu

Staj Komisyonu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Lokman Kantar (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özan
Dr. Öğr. Üyesi Ali Çelik
Arş. Gör. Gamze Çakır (Organizatör)