Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Bülten Ekibi


Koordinatör

Doç. Dr. Sevinç Koçak 

Bülten Ekibi
 
Dr. Öğr. Üyesi Hande Ulusoy
Dr. Öğr. Üyesi Onur Türker
Arş. Gör. Dr. Muzaffer Çakmak
Arş. Gör. Dr. Engincan Yıldız
Arş. Gör. Rabia Şentürk
Arş. Gör. Niger Hacı
Arş. Gör. Ensar Macit