Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Bülten EkibiDr. Öğr. Üyesi Sevinç Koçak (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Hande Ulusoy
Arş. Gör. Onur Türker
Arş. Gör. Engincan Yıldız
Arş. Gör. Rabia Şentürk
Arş. Gör. Muzaffer Çakmak
Arş. Gör. Niger Hacı
Arş. Gör. Ensar Macit