Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Dijital Tanıtım EkibiDr. Öğr. Üyesi Adem Ayten (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Zengin
Dr. Öğr. Üyesi İpek Gürkan
Arş. Gör. Hamza Uysal
Arş. Gör. Mehmet Kayın