Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Sosyal Medya EkibiDoç. Dr. Şebnem Gürsoy Ulusoy (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Görsev Sönmez
Dr. Öğr. Üyesi Çağla Kaya İlhan
Dr. Öğr. Üyesi Adem Ayten
Arş. Gör. Türkan Öykü Büyükçelikok (Web Sayfası Sorumlusu)
Arş. Gör. Metehan Özırmak
Arş. Gör. Ensar Macit