Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Üniversite Tanıtım EkibiProf. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu
Doç. Dr. Şebnem Gürsoy Ulusoy
Dr. Öğr. Üyesi Rıza Haluk Kul