UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Dijital Tanıtım Ekibi

Dijital Tanıtım Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi Adem Ayten (Koordinatör)
Doç. Dr. Uğur Baloğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Zengin
Dr. Öğr. Üyesi İpek Gürkan
Arş. Gör. Hamza Uysal
Arş. Gör. Mehmet Kayın