Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri
 Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Senato Kararı


Kahramanmaraş merkezli 06.02.2023 tarihinde 7.7 şiddetinde gerçekleşen ve çevre illerde yıkıma neden olan deprem nedeniyle 2022/2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında alınabilecek önlemler ile ilgili görüşmeler yapılmıştır.


  • Derslerin başlamasının 17.02.2023 tarihine ertelenmesine,
  • Ders kayıtlarının 28.02.2023 tarihine kadar uzatılmasına,
  • Deprem nedeniyle mazereti olan öğrencilerin ilk iki hafta ders devam zorunluluğundan muaf tutulmasına,
  • Deprem nedeniyle mazereti olan ve tek ders ile not yükseltme sınavına giremeyen öğrencilere ileriki bir tarihte sınav hakkı verilmesine,
  • İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, öğrencilerimize ve personelimize her türlü kolaylığın sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.