Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan MesajıSevgili Öğrencilerimiz,

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 6 bölüm ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak akademik faaliyetine başlamıştır. 25 Haziran 2021 tarih ve 31522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
Fakültemiz, iş dünyasında ihtiyaç duyulan alanları, dünyadaki gelişmeleri ve yeni ortaya çıkan meslek gruplarını yakından takip ederek bölümlerin açılışlarını gerçekleştirmektedir. Fakültemiz bünyesinde 12 bölüm bulunmaktadır. Eğitimde hedefin uluslararasılaşma olduğu fakültemizin, Alman akreditasyon kurumu AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs ) tarafından 9 bölümü akredite edilmiş, yeni açılan 3 bölümün de akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Akreditasyon çalışmaları kapsamında; fakültemiz, Avrupa standartları ve ilkelerine uygun eğitim verdiğini Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi bağımsız bir kuruluş tarafından da tescil ederek belgelemiş bulunmaktadır. 

Her bir bölümün müfredatı üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisiyle, kendi alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden akademisyenler tarafından titizlikle hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Uygulamalı eğitim ile fark yaratan fakültemiz, geleceğimizin teminatı genç nesilleri, çalıştıkları sektörde başarılı olmalarını sağlayacak teorik ve pratik bilgilerle donatmaktadır. Fakültemiz, kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilen, araştırmacı, yenilikçi, alanında yaşanan gelişmeleri takip etme ve yorumlama becerisi kazanmış, ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluklarının bilincinde, etik kurallara saygılı, evrensel değerlerin farkındalığını edinmiş, toplum yararını önemseyen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.
Fakültemiz, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetimsel süreçlerdeki kalitenin istenen seviyeye gelmesinde ve sürdürülmesinde iç ve dış paydaşların katılımının önemli bir rol oynadığına inanmaktadır. Hem üniversite bünyesinde hem de üniversite dışında çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen seminer, toplantı, kongre vb. etkinliklere katılan öğrencilerimiz, sosyal ve kültürel olarak gelişmekte, kendilerini ifade etme becerileri ve özgüvenleri artmakta, güncel mesleki bilgiye sahip olmakta ve vizyoner bakış açısı kazanmaktadır.

Teorik ve uygulamalı bilgi aktarımının başarıyla gerçekleştirildiği fakültemizde öğrencilerimiz için eğitim sürecinde öğrendiklerini pratik hayatta uygulama imkânı buldukları staj programları organize edilmektedir. Ayrıca eğitimlerini yurtdışında sürdürmek, kendilerini geliştirmek ve yurtdışı deneyimi kazanmak isteyen öğrencilerimiz, Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Programı Erasmus+ ile yurt dışındaki bir üniversitede eğitim alabilmekte, böylece farklı kültürleri de tanıma fırsatı bulabilmektedir.

Çağımızda başarıyı yakalamanın ve sürdürülebilir bir yaşamın reçetesinin kaliteli bir eğitim olduğuna inanıyor, kendinizi geleceğe hazırlamak ve geliştirmek için siz değerli öğrencilerimizi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde aklın ve bilimin rehberliğinde öğretici bir yolculuğa davet ediyoruz.

Başarı Dileklerimle…
 
Prof. Dr. Kamil KAYA
UBF Dekanı