Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri
 Kör ve Sağır Bireylerin Hayata Katılımında Erişilebilirlik Paneli
engelliler haftası