Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Fakülte Hakkındaİstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2013-2014 Akademik Yılı’nda eğitim ve öğretime başlamıştır. Eğitimde hedefin uluslararasılaşma olduğu yüksekokulda yeni bölümlerin açılması için çalışmalar devam etmektedir. 
 
Bankacılık ve Sigortacılık*
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları*
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)*
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık*
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık Yönetimi*
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı*
Uçak Bakım ve Onarım*
Yeni Medya ve İletişim*
Yönetim Bilişim Sistemleri*
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Lojistik Yönetimi*
Sosyal Hizmet*
Uluslararası Ticaret ve Finansman*

*Belirtilen bölümler AQAS (Agency for Quality Assurance) tarafından akredite edilmiştir. 


İGÜ olarak, geleceğin lideri olmayı hedefleyen üstün yetenekli gençleri, alanlarında profesyonel öğretim üyeleri ile bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlamış olup; girişim odaklı, araştırıcı, sorgulayıcı, üst düzeyde ahlaki değerlere sahip, çözüm odaklı ve toplumsal GELİŞİM’e öncülük edecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Uygulamalı ve teorik bilgi aktarımının başarıyla gerçekleştirildiği yüksekokulda öğrencilerimize pratikte öğrendiklerini uygulama imkanı buldukları staj programları organize edilmektedir. Her bir bölümün programı alanındaki güncel bilgilere hakim profesyonel ve tecrübeli akademisyenler tarafından hazırlanmakta ve titizlikle uygulanmaktadır. Eğitimine yurt dışında devam etmek ve uluslararası tecrübe kazanmak isteyen öğrenciler, uluslararası öğrenci değişim programı Erasmus ile yurt dışındaki bir üniversitede eğitim alabilmekte, farklı kültürler tanımaktadır.  
 
Misyonumuz
 
Alanında uzmanlık kazandıracak bilimsel bilgiye sahip, öğrendiklerini uygulama becerisi kazanmış, problemi doğru tespit etme ve çözme becerisine sahip, hızla ilerleyen teknoloji ile birlikte alanında sürekli gelişen güncel bilgiyi yakından takip eden ve kendine entegre edebilen, etik değerlere sahip, vizyoner, farklı görüşlere karşı esneklik kazanmış, alternatif bakış açıları sunabilen başarılı çalışanlar, yönetici adayları ve girişimciler yetiştirmektir. 
 
Vizyonumuz
Kaliteli eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak, uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda, eğitimde öne çıkan uluslararası okullarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak, dünyada başarılarıyla tanınan okullar arasında yer almak, bilime verdiği katkı ve yetiştirdiği öğrencileriyle adından bahsettirmek. Örnek eğitim modeli ile Türkiye’nin ve dünyanın gelişime ivme kazandıracak  bireyler yetiştirmek, etkin bir şekilde kullanılan üniversite – sanayi işbirliği ile gerçekleştirilen projelerle ülkemizi gelişmişliğine katkı sağlamaktır.