Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Akran Mentörlüğü KomisyonuDr. Öğr. Üyesi Sinem Gürkan Aydın (Komisyon Başkanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız 
Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik