Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Dış Paydaş KomisyonuDr. Öğr. Üyesi Sevinç Koçak (Komisyon Başkanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Adem Ayten
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Zengin
Dr. Öğr. Üyesi Görsev Sönmez