Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Muafiyet ve İntibak Komisyonu
İlgili Bölüm Başkanı  Komisyon Başkanı                
Doç. Dr. Ebru Nergiz Komisyon Üyesi
Doç. Dr. Zeynep Burcu Şahin Komisyon Üyesi