Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Öğrenci KomisyonuDr. Öğr. Üyesi Çağla Kaya İlhan (Komisyon Başkanı) 
Arş. Gör. Berna Şengüler
Öğrenci Temsilcisi Melisa Özhim
Öğrenci Temsilcisi Gökhan Meriç