Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Uzaktan Eğitim Dersleri Sınav Sorumluları


Arş. Gör. Nevra Üçler
Arş. Gör. Fırat Baranaydın
Arş. Gör. Gizem Hülağa Kaderoğlu
Arş. Gör. Naim Göktaş
Arş. Gör. Abdullah Can Al