Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Akademik ve Öğrenci Kolokyumlarının Üçüncüsü Gerçekleşti

Akademik çalışmaların niteliğini arttırmak amacıyla fikir alışverişi yapılması amacıyla “Bankacılık ve Sigortacılık Öğrenci Kolokyumu-III” UBF Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tarafından 22 Mayıs 2023 Pazartesi ve “BS Akademik Kolokyumu-III” 25 Mayıs 2023 Perşembe günü yüz yüze ve Google Meet platformu aracılığıyla online/çevrimiçi olarak düzenlendi.
 
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Akademik ve Öğrenci Kolokyumlarının Üçüncüsü Gerçekleşti!
Akademik çalışmaların niteliğini arttırmak amacıyla fikir alışverişi yapılması amacıyla “Bankacılık ve Sigortacılık Öğrenci Kolokyumu-III” UBF Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tarafından 22 Mayıs 2023 Pazartesi ve “BS Akademik Kolokyumu-III” 25 Mayıs 2023 Perşembe günü yüz yüze ve Google Meet platformu aracılığıyla online/çevrimiçi olarak düzenlendi.
UBF akademisyenlerine yönelik olan “BS Akademik Kolokyum”unun üçünücüsünde Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Lokman KANTAR, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ERTUĞRUL ve Doç. Dr. Hakan ÖZCAN üzerinde çalıştıkları akademik çalışmaları hakkında bilgi vermişler ve ardından soruları yanıtladı.
Öğrencilerin akademik çalışmalarının niteliğinin arttırılması amaçlanan “Bankacılık ve Sigortacılık Öğrenci Kolokyumu”nun üçüncüsünde Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü TÜBİTAK 2209-A öğrenci proje ekipleri başvuru öncesinde projelerini sundu
Bölüm öğrencileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Lokman KANTAR, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ERTUĞRUL, Doç. Dr. Hakan ÖZCAN ve Doç. Dr. Mete BUMİN katılımıyla fikir alışverişinde bulunma imkânı elde etti.
·      Dr. Öğr. Üyesi Lokman KANTAR danışmanlığında Samed AKYAR (Yürütücü), Mustafa BİLGİN ve Melek DEMİR “Portföy Risk Getirilerinin Markowitz Kuadratik Programlama Yöntemi ile Analizi”,
·      Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ERTUĞRUL danışmanlığında Nazlı SİMAV (Yürütücü), Aslı DEVREZ ve Melisa ÖZHİM “Öğrencilerin Yatırım Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Davranışsal Finans Yaklaşımıyla İncelenmesi: İGÜ UBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”,
·      Doç. Dr. Hakan ÖZCAN danışmanlığında Semih AYDOĞAN (Yürütücü), Çağla KESGİN ve Senanur AŞKIN “6.2.2023 Depremi Sonrası DASK Sigortası Penetrasyonu Üzerine Bir Çalışma”,
·      Arş. Gör. İlknur KÜLEKÇİ danışmanlığında İrem KARAHAN (Yürütücü), Rozerin ABDÜSSEMETOĞLU ve Kaan AKTAŞ “Türkiye’de Sigortacılık Öğrencilerinin ve Sigorta Acentelerinin Acentelik Mesleğine Metaforik Algıları” isimli projelerinin sunumlarını yapmışlardır.


 Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü III. Öğrenci Kolokyum


 Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü III. Öğrenci Kolokyumu


Haberler

Tüm Haberler