Uygulamalı Bilimler Fakültesi


 Dr. Uğur Baloğlu’nun “Who is spreading the virus? An analysis of TV news coverage of disinformation about COVID-19 in Turkey” Makalesi Yayımlandı


İstnabul Gelişim Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Öğretim Üyesi Dr. Uğur Baloğlu’nun “Who is spreading the virus? An analysis of TV news coverage of disinformation about COVID-19 in Turkey” isimli akademik makalesi Estudos em Comunicação (Communication Studies) dergisinde yayımlandı.
Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir etkiyle modern kurumları yeniden organize eden Covid-19 pandemi krizi boyunca kişilerin doğru bilgiye erişimi ön plana çıktığını vurgulayan Dr. Baloğlu, bu araştırmasında sosyal medyadaki dezenformasyon tartışmalarını geleneksel medyaya kaydırmaktadır. Bu makale ilk vakanın teşhis edildiği haftadan itibaren ana haber bültenlerinde yer alan Covid-19 ile ilgili haber metinlerini analiz ederek TV haberlerindeki dezenformasyonu incelemektedir. Bu bağlamda Türkiye’de en çok izlenen iki haber kanalında (ATV ve FOX TV) 2020 yılında Mart ve Ağustos ayları arasında Covid-19 pandemisini konu alan haberler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir.
 
Salgının başında ve ilerleyen dönemlerinde küresel bir kriz olan Covid-19 pandemisinin medyada nasıl temsil edildiğini, çerçevelendiğini ve haber söylemlerinin nasıl inşa edildiğini analiz eden Dr. Baloğlu, söylemlerin hükümet yanlısı ve karşıtı olmak üzere kutuplaşma eğilimi gösterdiğini, bu durumun da salgının sebepleri ve yol açtığı olumsuz sonuçlarının haberlerde bağlamından kopuk ve magazinelleşmiş (tabloidized) söylemlerle topluma aktarıldığı sonucuna varmıştır.

Haberler

Tüm Haberler